Lottery 'n Go » Blogg » [Forskning] Hvor mye penger bruker folk på i løpet av livet the Lottery?

[Forskning] Hvor mye penger bruker folk på i løpet av livet the Lottery?

Introduksjon

I den moderne verden har mange land lotterier, og hver uke deltar mange millioner mennesker i håp om å skaffe seg en betydelig formue. De mest entusiastiske spillerne har en tendens til å spille minst på en ukentlig basis, og det kan representere en relevant prosentandel av inntekten deres. Det reiser et spørsmål om hvor mye penger folk faktisk bruker i livet sitt på the lottery, og statistikk kan hjelpe oss med å finne et tall som er nær virkeligheten over hele verden.

Første statistikk – Totale inntekter og lotteridemografi

Lotterier er vidt spredt i USA, men det er relativt lite empirisk forskning på omfanget av gambling på the lottery i representative sosiodemografiske grupper preget av alder, kjønn, rase/etnisitet og sosioøkonomiske faktorer. Data fra US Census Bureaus årlige undersøkelse av statens statsfinanser for 2008 viste at statlige lotterier var en betydelig inntektskilde for 42 stater og District of Columbia, med bare åtte stater som ikke hadde noe statlig administrert lotteri i 2008. For å gi en idé om dens utstrekning var det totale salget av statlige lotteribilletter i USA 77.3 milliarder dollar.

Prosent gamblet på the lottery (siste år) og gjennomsnittlig antall dager gamblet på the lottery (siste år) ved å bruke de kombinerte gamblingundersøkelsene for ungdom og voksne (N = 4,905 XNUMX)

Ifølge kilden ga menn videre the lottery mer enn kvinner (18.3 dager det siste året for menn mot 11.7 dager for kvinner). Prosentandelen av gambling på the lottery var relativt lavt blant ungdom i aldersgruppene 14 – 15 og 16 – 17 år (henholdsvis 14 % og 16 %) og var deretter markant høyere for unge voksne i alderen 18 til 21, med omtrent halvparten av disse unge voksne som hadde gamblet på the lottery det siste året. Andelen gambling på the lottery nådde høyest blant de i aldersgruppen 22 til 29 år (70 %) og respondenter i trettiårene (71 %). Omtrent to tredjedeler av voksne i førti-, femti- og sekstiårene gamblet på the lottery, med prosentandelen under halvparten (45 %) for de over 70 år. Aldersmønsteret for mengden lotterispill kan observeres i figuren nedenfor der gjennomsnittlig antall dager spilt det siste året er plottet for de samme aldersgruppene som i tabellen.

Angående the lottery aktivitet for respondenter fra ulike rase-/etniske grupper, ikke-spanske hvite og indianere hadde den høyeste andelen gambling på the lottery (51 % for hver gruppe); imidlertid i form av gjennomsnittlige nivåer av gambling på the lottery, svarte og indianere hadde de høyeste gjennomsnittene (henholdsvis 20.6 dager og 25 dager). Asiatiske respondenter hadde de laveste gjennomsnittlige nivåene av lotterispilling, med et gjennomsnitt på 8.1 dager.

Hvorvidt the lottery er lovlig i staten der en respondent bor er relatert til prosentandelen av gambling på the lottery.

Omtrent 51 % av de spurte gamblet da de bodde i stater hvor the lottery var lovlig, sammenlignet med en rate på 18 % gambling på the lottery når de bodde i en stat hvor the lottery var ikke lovlig. På samme måte er gjennomsnittlig antall dager man gamblet på the lottery var relatert til statens lovlighet (15.9 dager i lotteri-lovlige stater mot 1.9 dager i stater der the lottery var ikke lovlig).

Respondentens sosioøkonomiske status var relatert til gambling, med de i den laveste femte SES-gruppen som hadde den høyeste andelen av lotterigambling (61 %) og det høyeste gjennomsnittlige nivået av gamblingdager det siste året (26.1 dager). Det var få observerte forskjeller i lotterispill for de i de tre øvre SES-gruppene – 42 % til 43 % gamblet på the lottery. I det siste året har de tre øverste gruppene spilt i gjennomsnitt ti dager the lottery. Selv om nabolagsulempe var basert på objektive folketellingsdata, var variabelen lik sosioøkonomisk status i forholdet til lotterispilling. De respondentene som bodde i det geografiske området med høyest nabolagsulempe hadde det høyeste antallet dager med gambling på the lottery (19.6).

Denne studien undersøkte de sosiodemografiske korrelatene til gambling på the lottery i et kombinert datasett av to nasjonale gamblingundersøkelser blant respondenter i alderen 14 til 94 år. Lotteri er en populær form for underholdning blant voksne, og de fleste i tjue- til sekstiårene rapporterte at de hadde gamblet på the lottery det siste året. Det er også klart at i stater hvor the lottery er lovlig, det er åtte ganger gjennomsnittlig antall dager det spilles på the lottery.

USAs lotterisiderPenger brukt på lotterier i USA

Forente Stater, the lottery er en av de enkleste måtene å oppnå den amerikanske drømmen på; for noen få dollar kan du bli mangemillionær på få minutter. De beste lotteriene teller imidlertid også med utfordrende odds, og pengene som brukes på lodd kan snart øke. LendEDU har brukt de siste tre årene på å analysere US Census Bureau-statistikk over årlige lotteriutgifter fra en stat for å bestemme hvor mye den typiske amerikaneren bruker og hver stats lotteriutgifter per befolkning.

I følge en bankrate-måling, 28 prosent av amerikanerne tjener mindre enn $30,000 et års lek the lottery minst en gang i uken. De bruker $412 på billetter hvert år. Restaurantmåltider og tilberedte drinker, som kaffe og smoothies, er også vanlige utgifter for lavinntektsamerikanere. Bare for sammenligningens skyld med lodd, utgjør disse tingene $2,118 13, eller XNUMX% av deres årlige inntekt, ifølge Bankrate.

På den annen side har folk med høyere inntekt antagelig oppdaget nye måter å bruke pengene sine på. I følge en studie fra august av 1,000 amerikanere i alderen 18 år og eldre, husholdninger som tjener $75,000 105 eller mer brukte $XNUMX per år på lodd, en fjerdedel av hva lavinntektshusholdninger betalte.

Ifølge Bankrate fortsetter folk på alle inntektsnivåer å bruke penger på restauranter og takeaway-måltider, med 38 % som engasjerer seg i disse utgiftene minst tre ganger i uken. Derfor betydelig høyere enn totalen brukt på the lottery.

Vi liker alle spenningen ved muligheten til å vinne stort, men hvem betaler mest for den sjansen? Fra tredje kvartal 2017 til andre kvartal 2018, de i alderen 65 til 74 brukte mest på lodd og pari-mutuels (veddemålspuljer), og betalte i gjennomsnitt $132.43. Dette er nesten det dobbelte, om ikke mer, enn beløpet brukt av noen av de andre aldersgruppene.

Aldersgruppe Gjennomsnittlige utgifter
Alle aldre $ 69.52
Under 25 år $ 7.55
25-34 år $ 40.32
35-44 år 62.08 $
45-54 år $ 77.04
55-64 år $ 63.20
65-74 år $ 132.43
75 år og eldre 74.29

kilde: bls.gov

Tabell: Estimert lotteri- og pari-mutuel-forbruk etter aldersgruppe fra tredje kvartal 2017 til andre kvartal 2018

Huseiere med inntekter i de nederste 20 % brukte mest på lottokuponger og puljespill, og brukte et gjennomsnitt på $94.72 mellom tredje og andre kvartal 2017, tilsvarende $69.52 for alle husholdninger. De nest høyeste brukerne var husholdninger med inntekter i de nederste 20 %, som brukte et gjennomsnitt på $81.98.

Inntektsgruppe Gjennomsnittlige utgifter
Alle husholdninger $ 69.52
Laveste 20 prosent $ 32.94
Andre 20 prosent $ 81.98
Tredje 20 prosent $ 64.55
Fjerde 20 prosent $ 94.72
Høyeste 20 prosent $ 73.37

kilde: bls.gov

Tabell: Gjennomsnittlige lotteri- og pari-mutuel-utgifter etter inntektsgruppe, tredje kvartal 2017 til og med andre kvartal 2018

Disse tallene stammer fra Forbruksundersøkelsene og viser hvor mye folk brukte på lodd og pari-mutuels, men det er viktig å vurdere hva en husholdning betyr. Familier, enslige som bor alene eller deler husholdning med økonomisk uavhengige personer, og to eller flere sammenboende personer som deler utgifter er alle eksempler på husholdninger eller forbrukerenheter.

Stat-for-stat lotteriutgifter per innbygger fra 2016 til 2018

Nedenfor kan du se hvordan hver stats lotteriutgifter per innbygger utviklet seg fra 2016-18 basert på lotteriinntekter og befolkning.

Topp 14 stater:

Ifølge den bestemmer hver stats lotteriutgifter i 2018 per innbygger i forhold til median husholdningsinntekt hvor mye penger som brukes på lodd hvert år.

West Virginia brukte den største andelen av sin gjennomsnittlige familieinntekt på lodd i 2018, med 0.96 prosent. På den andre siden, North Dakota brukte bare 0.05 prosent av sin median familieinntekt på lodd, den laveste i landet. Tabellen nedenfor hjelper oss å forstå hvor mye penger som tjenes på lotterier i hver stat.

Kilde og referanser

United States Census Bureau ga all lotteristatistikk som ble brukt i denne forskningen. Vi brukte informasjon fra 2018 års undersøkelse av statens statsfinanstabeller, som ble oppdatert 31. januar 2020. Vi brukte spesifikt dataene gitt under overskriften «Inntekt og fordeling av statsadministrerte lotterimidler: 2018». Denne rapporten avslørte the lottery inntekter i 2018 og hvordan de ble fordelt i hver stat.

Den andre datakilden var United States Census Bureau's State Population Totals annual Components of Change: 2010 – 2019, som ble brukt til å beregne befolkningsstatistikk for hver stat og land. Vi brukte data fra etiketten "Annual Estimates of Resident Population Change for United States, Regions and Puerto Rico: 1. april 2010, til 1. juli 2019." Dette er den siste befolkningsstatistikken fra United States Census Bureau, og den ble sist oppdatert 30. desember 2019. Det årlige lotteriforbruket per innbygger ble beregnet ved å dele hver stats lotteriinntekter med den samme statens befolkning i 2019. Det foregående års lotteri antall utgifter per innbygger ble overført fra tidligere rapporter.

UK lotterisiderLotteriutgifter i Storbritannia:

I den evaluerte perioden hadde 47 % av britene gamblet, en liten økning fra året før, da 46 % av britene satset i samme periode. Menn gambler mer enn kvinner, med omtrent halvparten av mennene (51 prosent) som har spilt det de siste fire ukene sammenlignet med bare fire av ti kvinner (41 prosent). 20 % av alle briter hevder at de satser minst to ganger i uken.

År Deltakelse i Storbritannia mann Hunn
2015 44.8% 49.1% 40.7%
2016 44.4% 52.6% 44.3%
2017 44.4% 48.4% 41.4%
2018 45.8% 50.8% 40.9%

Ifølge Lottery Commission, en industriregulator, ble brukt på rundt 14.5 milliarder pund the lottery i Storbritannia mellom oktober 2017 og september 2018.

Denne statistikken omfatter alt fra National Lottery-lodd og bingospill til hesteveddeløp og sportsspill.

Fig. forbruk etter sektor fra 2017-18

Med 5.6 milliarder pund i inntekter utgjorde nettspill 38.8 prosent av det totale forbruket. Etter det gir forbrukerspill i tippebutikker 3.2 milliarder pund. I samme periode, litt under 3 milliarder pund ble brukt på National Lottery-lodd.

Data fra 2015-2018

De i alderen 25-34 spiller mest sannsynlig the lottery, med 40 % som deltok i minst én variant av gambling i forrige måned.

I desember 2018 ble 37 prosent av mennene avhørt i et lotteri, mot 28 prosent av kvinnene. Menn deltar også i høyere rate. Nesten én av fem respondenter spurt av Gambling Commission indikerte at de hadde spilt et lotteri på nettet de siste fire ukene. De fleste spill og veddemål ble utført via en mobiltelefon eller bærbar datamaskin hjemme.

Lotteriinntekter og -adferd i India

India_flagg
Lotterier har lenge vært populære på det indiske subkontinentet, og deres popularitet vokste eksponentielt med fremkomsten av trykte og digitale medier. Når vi ser tilbake på historien til lotterier, finner vi at de ble brukt som en slags fornøyelse i antikken.

Arkeologer oppdaget bevis på lotteribaserte spill som dateres tilbake til faraoene i Egypt. I 1530 ble det første lotteriet med premiepenger gjennomført i Firenze, Italia. Lotterier ble raskt populære i England og Amerika i henholdsvis 1569 og 1612.

The lottery-systemet ble introdusert i India for omtrent 4000 år siden, med begynnelsen av den indiske sivilisasjonen. Det største indiske eposet, Mahabharata, begynte med et terningspill. Bortsett fra terningspill, var indianerne også interessert i å satse på dyre- og fuglekamper. Det var flere spillesteder hvor folk kunne samles og spille. Tjenestemenn ble ansatt for å overvåke spillet og ta en del av kongens gevinster.

For det første er tallet knyttet til det lokale lotteriet enormt. Informasjonen oppført nedenfor gir relevante data fra den bransjen:

 • The lottery-industrien er en industri på 50,000 XNUMX crore INR.
 • Det er nærmere 40,000 XNUMX autoriserte agenter som selger billetter bare i Kerala
 • 70 lakh billetter er i omløp daglig i Kerala

Disse tallene indikerer populariteten til lotteri i Kerala og alle av India. Lotterier har vært der siden begynnelsen av sivilisasjonen, og det er dypt forankret i hodet til den gjennomsnittlige indiske innbygger.

Tidligere var lotterier og pengespill i sin primitive form, som for eksempel terningkast. Den har gjennomgått mange endringer og kan i dag spilles virtuelt. En av nettsidene som tillater den muligheten, som er verdensledende i å tilby alle internasjonale lotterier, kalles Lottoland. Enhver indianer, uavhengig av sted, kan unne seg disse nettspillene og spille verdens største lotterier og spill.

Kerala og the Lottery

I følge Kerala Economic Review, 2018, tilskrives økningen i ikke-skatteinntekter som andel av GSDP i Kerala fra 2013-14 en økning i bruttoinntekter fra lotterier. Inntekter fra statlige lotterier steg fra 13.4 prosent i 1980-81 til 38.39 prosent i 2000-01 - til en all-time high på 80.49% i 2016-17.

I følge data fra det statlige lotteridirektoratet var lotteriinntektene i regnskapsåret 2018-19 Rs 9,276 8,977 crore, opp fra Rs 1,673 11,800 crore i forrige regnskapsår. Resultatet for forrige regnskapsår var Rs XNUMX crore. Den estimerte inntekten for i år er Rs XNUMX crore.

Ifølge rapporter genererer Palakkad og Thrissur det meste av statens virksomhet. Ifølge en tjenestemann, folk fra nabolandet Tamil Nadu reise til Palakkad hver dag for å kjøpe billetter.

Ifølge Vinod, en lotterihandler, kjøper folk fra alle samfunnslag lodd. De kan av og til vinne små premier, noe som får dem til å satse på flaksen daglig. "Jeg har offentlige ansatte som bruker Rs 30 eller Rs 50 på billetter daglig", bemerket han. Mange diskuterer ikke dette hjemme.

kilde: bihar-cetbed-lnmu.in

Lotteriutgifter per voksen i Kerala Rs 30 eller Rs 50 på billetter daglig
Totalt salg av lodd:  11,800 millioner kroner.
Premiepenger delt ut  Rs 4.5 milliarder
Median husholdningsinntekt: Rs. 80 milliarder
sosiodemografisk variabel i lotteri
kilde: GJØR JEG

Viser sosiodemografiske variabler i lotteri

Sosial effekt av lockdown i lotteri Antall (n=535) Prosent (%)
Mistet jobben på grunn av lockdown 288 53.6%
Opplever problemer med å finne jobber 252 42.1%
Opplev psykologisk stress 198 32.1%
Opplev at du hopper over minst ett av måltidene 195 20.3%
Vold/kriminalitet i hjemmet ditt 111 15.9%
Opplever vanskeligheter med å få helsetjenester 29 0.19%

kilde: GJØR JEG

Tabell: Sosial innvirkning av innlåsing the lottery i India

Tyskland lotteriskattLotterinummer i Tyskland

I følge nye data fra Tysklands statlige lotteriorganisasjon, Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB), lotterisalget i første halvår 2020 økte med 4.2 prosent til 3.75 milliarder euro.

Lotto 6aus49 var det mest populære spillet fra seks måneder til 30. juni, og sto for €1.78 milliarder i salg, over halvparten av totalen. I mellomtiden, Eurojackpot eierandeler økte med mer enn 35 % til €815 millioner, og GlücksSpirale-utgiftene økte med 5% til €121.6 millioner.

Jürgen Häfner, nåværende DLTB-leder og administrerende direktør i Lotto Rheinland-Pfalz, sa at den gode prestasjonen i første halvår demonstrerte populariteten til lotterispill i Tyskland, til tross for at koronaviruset (Covid-19)-epidemien tvinger de fleste lotterisalgssteder til å stenge midlertidig.

Han sa at denne forstyrrelsen ble dempet av lojale spillere som kjøpte flerukersbilletter eller migrerte på nettet, mens lengre jackpot-sykluser økte interessen for – og salg av – Lotto 6aus49 og Eurojackpot.

Häfner uttalte at rundt 40% av statens lotteripenger ble returnert til statlige myndigheter gjennom skatter og avgifter, til sammen 1.5 milliarder euro i første halvår.

"Det betyr at over 8.2 millioner euro strømmer inn i statsfinansene daglig," la han til. "Det er penger uten hvilke mange ting i Tyskland ville vært umulig."

Her er listen over EU-medlemmer som deltar i the lottery

2015 2016 2017 2018 2019
EL-medlemmer i EU28 52 53 53 53 51
EL-medlemmer utenfor EU28 20 20 20 21 20
Totalt 72 73 74 74 71

kilde: european-lotteries.org

Tabell: Antall EL-medlemmer som deltar i the lottery i 2019-datainnsamlingen hvem som ga data for individuelle år

EL-medlemmer i EU: Money for Society by Target – 2019 (€M)

Sports 34 7.5%
Andre gode årsaker 34 14.2%
lotteri 45 78.3%
total € 15,404m

kilde: european-lotteries.org

Tabell: EL-medlemmer i EU i the lottery: Money for Society by Target – 2019 (€M)

spaniaLotteriutgifter i Spania

Spanjolene er fortsatt (og vil forbli) trofaste mot den tradisjonelle julelotteriet. Det siste året var gjennomsnittsutgiften per innbygger 67.5 euro, mens den har økt til 68.48 euro i år.

I følge sendingsdataene per innbygger i Statens Lotterier og Statens Betting Society (Selae), tilsvarer disse dataene salgsanslagene Selae har gjort ved sending av billetter til the lottery administrasjoner. Det er imidlertid alltid en andel av tideler som forblir usolgte.

Prognosene sier også at mer enn 24 millioner innbyggere i myndige Spania vil kjøpe aksjer i El Gordo Christmas, som solgte nesten 2,900 millioner euro i 2018. Det følger av at 70.2 % av innbyggerne i Spania mellom 18 og 75 år husker det å kjøpe Julelotteriet, ifølge studien om sosial persepsjon om gambling i Spania 2018, fra Carlos III-universitetet i Madrid.

I følge kilden, spanjolene brukte mer enn 9 milliarder euro på det statlige lotteriet i 2019. Samme år brukte de også cirka 2.25 milliarder euro på ONCE-lotteriet og 34 millioner euro på det Røde Kors-eide lotteriet.

Penger brukt på the lottery i Spania 2015-2019

Italia skattItalia

Lotterier og gambling, generelt, er ekstremt populære i Italia av en rekke årsaker, inkludert:

 1. Kultur: Lotto-spill er dypt inngrodd i folks kultur, spesielt i Sør, hvor "Smorfia" (den påståtte tolkningen av drømmer for å satse på visse Lotto-tall) ble oppfunnet. I Sør-Italia er det en vane for mange mennesker å satse på visse antatt "heldige" Lotto-nummer ukentlig. Dette skjer ikke bare i sør og ikke bare hos lavutdannede.
 2. oppfattet potensiell snarvei til rikdom: lotterier blir sett på som en måte å få rask tilgang til rikdom på, kortslutte systemet og til slutt bli rik.
 3. Ekstrem reklame: Lotto, lotterier og spill annonseres overalt: fra TV til aviser, fra radio til internett. Den italienske staten utryddet nesten det enorme illegale bettingmarkedet som blomstret frem til 80-tallet ved å lage legitime versjoner av alle populære bettingspill og lotterier.

Hvor mye ville du brukt på en ferie hvis du vant en lotteripremie på 10,000 XNUMX euro?

Figuren nedenfor viser hvor mye italienere ville brukt på en ferie hvis de vant en lotteripremie på 10,000 18 euro, ifølge en undersøkelse gjort blant italienere i alderen 65 – 2018 år i 1,000. Undersøkelsesresultatene viser at omtrent to tredjedeler av respondentene ville brukt mellom 4,000 og 8,000 euro på en ferie hvis de vant i lotto. Derimot oppga bare tre prosent av de spurte at de ville bruke over XNUMX euro.

Oppsummering

Med tanke på mangelen på statistikk knyttet til hvor mye penger folk bruker på the lottery gjennom hele livet viste USA seg å være den beste kilden for den informasjonen. Det har en sterk kultur for å kjøpe lotteri, og dataene viser at personer satt inn i de laveste inntektsgruppene er mer utsatt for å bruke mer penger på lodd.

I tall ble det bevist at 28 % av amerikanerne som tjener mindre enn $30,000 412 i året bruker rundt $XNUMX i billetter hvert år. Det er omtrent 1.3 % av inntekten deres. Hvis vi vurderer the lottery å være en underholdende aktivitet og det faktum at omtrent 8 % brukes på andre daglige aktiviteter som å drikke en kopp kaffe, det er ikke alarmerende.

Fra de demografiske studiene kunne vi også fastslå at husholdninger som tjener $75,000 105 eller mer totalt bruker rundt $94.72 i året på lodd. Et gjennomsnitt på $20 brukes i de fjerde 32.94% av inntektene, mot $XNUMX i de fattigste husholdningene. At strider mot troen på at de fattigste husholdningene investerer mer i lotterier.

Kulturen i hver stat har også mye å gjøre med hvor mye penger folk bruker på lotterier. Også menn er mer utsatt for å bruke på lodd, og aldersgruppen mellom 65 og 74 bruker mest, nemlig et gjennomsnitt på $132.43.

Generelt ser det ikke ut til at folk bruker en bekymringsfull del av inntekten sin på lotterier, noe som representerer et sunt forhold til gambling – gjennomsnittet tatt i betraktning. Det varierer veldig fra en stat til en annen, og spesielt mellom land i ulike situasjoner. Mens de fattigste har en tendens til å spille mer når vi vurderer enkeltpersoner i stedet for husholdninger, er årsaken klar: de er ivrige etter å få livet endret med en jackpot.

Ressurser

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4103646/
 2. https://www.statista.com/statistics/1067956/money-spent-on-lottery-per-year-by-type-spain/.
 3. https://www.statista.com/statistics/866263/holiday-spending-after-lottery-win-in-italy/.
 4. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14695405030032005.
 5. https://www.bls.gov/
 6. https://www.cbsnews.com/news/who-buys-lottery-tickets-those-who-can-least-afford-them/
 7. https://lotteryngo.com/lottery-stats-and-facts/
 8. https://www.census.gov/data/tables/2018/econ/state/historical-tables.html
 9. https://www.census.gov/data/tables/2017/econ/state/historical-tables.html
 10. https://www.businessinsider.com/households-earning-less-than-13000-a-year-spend-9-of-their-income-on-lottery-tickets-2012-3?op=1
 11. https://www.national-lottery.co.uk/games/set-for-life?icid=-:mm:-:mdg:sfl:dbg:pl:co
 12. https://www.martinfoundation.com/blog/martin-foundation-an-empire-in-the-making.php
 13. https://digitalcommons.unf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1248&context=spinnaker
 14. https://www.loto.ro/info-loto/Sponsorizari/Activitatea_de_sponsorizare.html
 15. https://www.statista.com/statistics/1067956/money-spent-on-lottery-per-year-by-type-spain/
Omg! ... DET er din heldig dag!
Mega Millions

USD 148 million

Neste trekning: Tirsdag 16. april 2024