Gebruiksvoorwaarden

In dit stuk informatie wordt lotteryngo.com aangeduid als 'wij' of 'de site' en worden de sitegebruikers aangeduid als 'u'. Deze pagina bevat details over de algemene voorwaarden voor het gebruik van de site. Het is raadzaam om eerst deze pagina te doorlopen voordat u naar andere pagina's navigeert.

Uw gebruik van de site houdt in dat u akkoord gaat met en zich houdt aan al onze gebruiksvoorwaarden; als u dit niet doet, gebruik dan de site niet. Deze clausules zijn onafhankelijk van de locatie van de gebruiker, het apparaat en het type internetverbinding.

Disclaimer

Wij wijzen de volgende verantwoordelijkheden af:

 • We nemen geen verantwoordelijkheid voor fysieke, financiële of emotionele schade die kan optreden als gevolg van het gebruik van de site.
 • De inhoud van de site wordt alleen ter informatie gepresenteerd. Deze kunnen geenszins professioneel advies vervangen. Gebruik de gegeven informatie en methoden voorgesteld door de site op eigen risico. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor nadelige gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de site.
 • Onze inhoud bevat af en toe koppelingen van derden en downloadopties. We voegen ze alleen in de inhoud in om u te helpen meer inzicht te krijgen in het onderwerp. We hebben ze niet beoordeeld en kunnen daarom de authenticiteit ervan niet garanderen. Houd er rekening mee dat we niet aansprakelijk zijn voor de schade die uw apparaat kan overkomen wanneer u erop klikt.
 • We kunnen de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op de site niet garanderen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die hierdoor kunnen ontstaan.
 • We geven geen enkele garantie, noch expliciet noch impliciet.
 • Producten voorgesteld door de site kunnen gezondheidsrisico's inhouden voor sommige mensen met bepaalde gezondheidsproblemen. Raadpleeg een arts voordat u ze gebruikt. Wij ontkennen elke verantwoordelijkheid voor uw lijden.

Gedragscode

Let op de acties die u als gebruiker van de site niet mag ondernemen.

 • Reproductie van de inhoud van de site is een strafbaar feit. Zorg ervoor dat u geen teksten, afbeeldingen en logo's kopieert of wijzigt die op de site worden gebruikt.
 • De site en de inhoud ervan zijn het exclusieve eigendom van de site-eigenaar. Het is u niet toegestaan ​​deze, in welke vorm dan ook, voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 • U mag de site niet gebruiken op een manier die de functionaliteit ervan onderbreekt.
 • U mag de site of de inhoud ervan niet gebruiken om een ​​wet, internationaal, nationaal of lokaal te overtreden.
 • U mag de site niet tegen algemeen belang gebruiken.

wijzigingen

De inhoud van deze pagina kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en aangepast. Zorg ervoor dat je hier regelmatig terugkomt om de updates in de Gebruiksvoorwaarden te controleren. Als u de site gebruikt na aanpassingen of wijzigingen in de clausules, gaan we ervan uit dat u de wijzigingen accepteert.

fouten

Het is mogelijk dat de inhoud van de site correctie- en informatiefouten bevat. Voor meer informatie over het gebruik van de producten en het toepassen van de methoden die door de site worden voorgesteld. Noch direct, noch indirect hebben wij enige verantwoordelijkheid genomen voor uw lijden als gevolg van deze fouten.

advertenties

Geselecteerde aangesloten adverteerders presenteren op onze site, maar dat betekent niet dat we hun producten en services onderschrijven. Gebruik ze op eigen risico. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor deze geadverteerde producten.

auteursrecht

De inhoud van de site wordt beschermd door auteursrechten, patenten en handelsmerken. U moet schriftelijke toestemming van ons nemen voordat u deze in welke vorm dan ook kunt weergeven of reproduceren.

Toepasbare wetten

Onze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid zijn vastgelegd met inachtneming van de lokale wetgeving betreffende de locatie van de gebruiker. Door de site te gebruiken, stemt u er ook mee in zich aan de wetten te houden. Als u een van deze voorwaarden schendt, volgens deze wetten, hebben we het recht om juridische stappen tegen u te ondernemen.

Als een deel van deze gebruiksvoorwaarden onduidelijk is of als u hierover vragen hebt, kunt u dat doen contact.